Voor vragen over uw privacy en over wat er met uw data gebeurt, kunt u terecht bij beregeningssignaal@zlto.nl.